آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

سرفصل دوره های LPIC

آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل، دوره‌های LPIC1 و LPIC2 را تحت عنوان دوره جامع Linux LPIC Pack برگزار می‌کند. می‌توانید سرفصل‌های این دوره جذاب و کاربردی را در این مطلب مشاهده و دانلود کنید.

سرفصل‌های دوره LPIC1

System Architecture-

Linux Installation and Package Management-

GNU and Unix Commands-

Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard-

Shells and Shell Scripting-

User Interfaces and Desktops-

Administrative Tasks-

Networking Fundamentals-

Security-

می‌توانید جزئیات سرفصل‌های دوره LPIC1 را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود سرفصل‌های دورهLPIC1

همه چیز درباره دوره LPIC1

LPIC1

سرفصل‌های دوره LPIC2

Capacity Planing-

Linux Kernel-

System Startup-

Filesystem and Devices-

Advanced Storage Device Administration-

Network Configuration-

System Maintenance-

Domain Name server-

Web Services-

File Sharing-

Network Client Management-

E-Mail Services-

System Security-

می‌توانید جزئیات سرفصل‌های دوره LPIC2 را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود سرفصل‌های دورهLPIC2

همه چیز درباره دوره LPIC2

LPIC2