آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دپارتمان شبکه

دوره های COMPTIAدوره های COMPTIAدوره های مایکروسافتدوره های مایکروسافتدوره های سیسکودوره های سیسکودوره های لینوکسدوره های لینوکسدوره های میکروتیکدوره های میکروتیکدوره های هک و امنیتدوره های هک و امنیتدوره های VM Ware دوره های VM Ware کارگاه های عملیکارگاه های عملی


دپارتمان شبکه


دپارتمان شبکه و امنیت ایفل نت، در راستای آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی شبکه و امنیت اطلاعات شکل گرفته است. تمامی دوره هایی که در این دپارتمان تدریس می شوند بر اساس استانداردهای بین المللی بوده و هدف این دپارتمان بالا بردن سطح علمی و مهارت های تخصصی افراد در زمینه شبکه  و امنیت اطلاعات آن می باشد.