آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های لینوکس

(LPIC Pack (1&2 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/12/04 شروع کلاس : 1402/12/04 پیش پرداخت : 900,000 تومان شهریه دوره : 5,900,000 تومان LPIC pack (1&2) 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/11/28 شروع کلاس : 1401/11/28 پیش پرداخت : 440,000 تومان شهریه دوره : 4,400,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/13 شروع کلاس : 1396/04/13 پیش پرداخت : 110,000 تومان شهریه دوره : 1,100,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/14 شروع کلاس : 1395/11/14 پیش پرداخت : 88,000 تومان شهریه دوره : 880,000 تومان LPIC -2 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/13 شروع کلاس : 1395/10/13 پیش پرداخت : 88,000 تومان شهریه دوره : 880,000 تومان