آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

Kerio Control 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/03/14 شروع کلاس : 1403/03/14 پیش پرداخت : 600,000 تومان شهریه دوره : 2,600,000 تومان جامع هک و امنیت (آنلاین) 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/12 شروع کلاس : 1402/11/12 پیش پرداخت : 11,200,000 تومان شهریه دوره : 11,200,000 تومان جامع هک و امنیت 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/05/06 شروع کلاس : 1402/11/12 پیش پرداخت : 2,900,000 تومان شهریه دوره : 11,900,000 تومان WIFU 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/18 شروع کلاس : 1402/03/18 پیش پرداخت : 150,000 تومان شهریه دوره : 1,500,000 تومان Sec 580 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/02/28 شروع کلاس : 1402/02/28 پیش پرداخت : 120,000 تومان شهریه دوره : 1,500,000 تومان Sec 560 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/31 شروع کلاس : 1402/01/31 پیش پرداخت : 150,000 تومان شهریه دوره : 1,500,000 تومان PWK 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/12/04 شروع کلاس : 1401/12/04 پیش پرداخت : 130,000 تومان شهریه دوره : 1,500,000 تومان CEH V.11 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/03 شروع کلاس : 1401/09/03 پیش پرداخت : 150,000 تومان شهریه دوره : 1,900,000 تومان