آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کتابخانه دیجیتال

کتاب های مجازی سازی

کتاب های مجازی سازی

vmware vsphare اهرم قدرتمند virtualization برای تبدیل مراکز داده به زیرساخت های رایانش ابری است و سازمان های IT را قادر می سازد تا خدمات قابل انعطاف و قابل اطمینان تری را ارائه دهند.

کتاب های هک و امنیت

کتاب های هک و امنیت

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افراد..

کتاب های مایکروسافت

کتاب های مایکروسافت

بهترین منبع برای مطالعه دوره های مایکروسافت، کتابهای مرجع مایکروسافت می باشد که توسط خود کمپانی مایکروسافت تهیه شده است.

کتاب های سیسکو

کتاب های سیسکو

بهترین منبع برای مطالعه دوره های سیسکو، کتابهای مرجع سیسکو می باشد که توسط خود کمپانی سیسکو تهیه شده است.

کتاب های +NETWORK

کتاب های +NETWORK

به این نکته توجه فرمایید که مهندسی شبکه و دوره های سیسکو و MCSE صرفا از طریق مطالعه کتاب و Self Study کتاب آموزش شبکه قابل آموختن نیستند ، چون قسمت زیادی از تکنیک آموزش آن نیازمند استفاده و تمرین ب..