آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

سرفصل های CEH

مدرک بین المللی CEH مخفف کلمه Certified Ethical Hacker و متعلق به سازمان International Council Of Electronic Commerce Consultants، می باشد. مقر این سازمان در نیویورک آمریکا بوده ولیکن اعضای آن طیف وسیعی از سراسر جهان را در بر می گیرد.

سرفصل های CEH

مقدمه ای بر دوره CEH

سازمان EC- Council نماینده شرکتهای بزرگی همچون: CISCO، Quantom، Motorolla، Sony، Xerox، IBM، Microsoft و Verizon می باشد.

مدرک CEH یا مدرک تخصصی هکر های قانونمند یکی از کاربردی ترین و معروفترین مدارک این سازمان می باشد که بر روی تکنیک ها و تکنولوژی های هک از دیدگاه دفاعی تکیه می نماید. تکنیکهای Hacking شامل راه ها و روش هایی می باشد که طی آن برنامه ها به نحوی طراحی می گردند که کارهایی فراتر از آنچه از آنها انتظار می رود را در جهت سیاستها و پروسه های امنیتی، انجام دهند .

دانشجویان در این دوره، با چک لیستهای امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم های امنیتی را کسب می نمایند و قادر به شناسایی نقاط آسیب پذیری سیستم و تعیین راه های امنیتی مقابله با آن با استفاده از تست های نفوذ هستند.

این دوره پیش نیاز بسیاری از دوره های امنیتی اطلاعات می باشد.سرفصل های دوره CEH

Introduction to Ethical Hacking

Footprinting and Reconnaissance

Scanning Networks

Enumeration

System Hacking

Malware Threats

Sniffing

Social Engineering

Denial_of_Service

Session Hijacking

Hacking Web Servers

Hacking Web Applications

SQL Injection

Hacking Wireless Networks

Hacking Mobile Platforms

Evading IDS_Firewalls and Honeypots

Cloud Computing

Cryptography