آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

سرفصل‌های دوره MTCNA

دوره MTCNA اولین دوره از دوره‌های میکروتیک است. در این مطلب سرفصل‌های این دوره پرطرفدار را بررسی می‌کنیم.

جزییات سرفصل‎های دوره MTCNA

Network Fundamentals-

TCP/IP & OSI Networking Model-

Same Layer & Adjacent Layer interaction-

OSI Layer and their functions-

What is Mikrotik & RouterBoard-

What are Mikrotik Products-

First Time Connection To the Mikrotik  router-

Introduction to webfig & quickset-

Connect to Mikrotik Router via Winbox-

Connect to Mikrotik Router via SSH & Telnet-

CLI in Mikrotik-

Basic Command line syntax in Mikrotik-

Connect the clients to the internet via Mikrotik router-

Nat & Pat in Mikrotik-

Troubleshooting potential problems in Nat-

RouterOS auto Upgrade & firmware Upgrade-

Router Identity-

Managing Router login Users & Groups-

SSH connection to the Router(advanced)-

Manage Router services-

Mikrotik Config Backup & Restore-

Reset RouterOS-

Reinstall RouterOS (Netinstall)-

RouterOS License levels-

DHCP in Mikrotik-

ARP in Mikrotik-

Bridging in Mikrotik-

Station Bridge-

Routing in Mikrotik(Static & Dynamic Routing Protocols)-

Introduction To VPNs-

PPTP configuration-

SSTP site to site-

SSTP client to site-

Understanding PPPoE-

Firewalling in Mikrotik-

Connection Tracking-

Connection States-

Protecting the Mikrotik Router-

DNS Redirecting-

DNS Manipulation-

Fasttrack-

Queues in Mikrotik-

Configuration of Burst in Mikrotik-

Introduction to the Tools Available in Mikrotik-

Ping tool(advanced)-

Traceroute tool(advanced)-

Configuration of Email Sender in Mikrotik-

Introduction to Netwatch-

Monitoring Tools in Mikrotik-

Torch & Graphing-

The Dude-

Introduction of Wireless in Mikrotik-

Wireless Terminology-

Setting Up Wireless on Mikrotik Routers-

Wireless Station-

Authentication & Access lists-

دانلود سرفصل‌های دوره MTCNA