آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

شبکه » دوره های لینوکس » (LPIC Pack (1&2

عنوان دوره (LPIC Pack (1&2گروه آموزشیشبکه - دوره های لینوکسساعات آموزش 80 ساعتشروع دوره1402/12/04شهریه دوره5900000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه09:30-14:30

مدرس دوره : مهندس مرتضی امیر جاهد