آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

شبکه » دوره های VM Ware »VCP 7.0

عنوان دورهVCP 7.0گروه آموزشیشبکه - دوره های VM Ware ساعات آموزش 40 ساعتشروع دوره1403/01/05شهریه دوره3500000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه10:00-18:00دوشنبه10:00-18:00سه شنبه10:00-18:00چهارشنبه10:00-18:00پنج شنبه10:00-18:00جمعه-

مدرس دوره : مهندس مرتضی امیر جاهد

دانلود و بررسی سرفصل‌ها دوره VCP

همه چیز درباره دوره VCP یاICM