آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کتاب های مجازی سازی

vmware vsphare اهرم قدرتمند virtualization برای تبدیل مراکز داده به زیرساخت های رایانش ابری است و سازمان های IT را قادر می سازد تا خدمات قابل انعطاف و قابل اطمینان تری را ارائه دهند.

کتاب های آموزش مجازی سازی

کتاب VCP5

این کتاب برای دانشجویانی که راغب به یادگیری دوره مجازی سازی هستند بسیا رمناسب می باشد.

دانلود کتاب VCP5