آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

شبکه » دوره های سیسکو »(CCNP (Enterprise

عنوان دوره(CCNP (Enterpriseگروه آموزشیشبکه - دوره های سیسکوساعات آموزش 80 ساعتشروع دوره1400/04/03شهریه دوره2400000 تومانثبت نام دورهافزودن به سبد

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه14:30-19:30جمعه-

مدرس دوره : استاد امیر مختاری

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه