آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت
مهندس محمدرضا احسانی‌فرد

مهندس محمدرضا احسانی‌فرد

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

+ Network-

MCSE 2022-

CCNA (R&S)-

CCNP(R&S)-

MTCNA-

MTCRE-

+ Security-