آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت
مهندس سید حسین ساداتی پاکدامن

مهندس سید حسین ساداتی پاکدامن

مدارک و سوابق داخلی و بین‌المللی

Microsoft MCSE 2019 -

Cisco CCNA R&S -

Cisco CCNP Enterprise -

LPIC 1 -

LPIC 2 -

VmWare VCP v7 -

Kerio Control -

EC_Council CEHv11 -

Sans Sec 560 -

Sans Sec 580 -

Offensive Security PWK -

WIFU -