آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

ثبت نام

عنوان دوره : شبکه بندی

گروه آموزشی : شبکه - کارگاه های عملی

شهریه دوره : 60,000 تومان

پیش پرداخت : 60,000 تومان