آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

ثبت نام

عنوان دوره : LPIC pack (1&2)

گروه آموزشی : شبکه - دوره های لینوکس

شهریه دوره : 4,400,000 تومان

پیش پرداخت : 440,000 تومان