آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دانلود کتاب هنر فریفتن

کوین میتنیک هکر افسانه‌ای که مبدع روش هک از طریق مهندسی اجتماعی است، پس از دستگیری و کنار گذاشتن هک کلاه سیاه کتاب هنر فریفتن را نوشت تا به مهندسان بیاموزد هیچ چیزی به جز حماقت انسان‌، سازمان‌ها را نابود نمی‌کند.

دانلود کتاب هنر فریفتنThe Art Of Deception