آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دانلود کتاب CCNA 200-301

پس از تغییرات گسترده سال 2020 در دوره‌های سیسکو، همه CCNA ها حذف شدند و فقط دوره CCNA 200-301 به عنوان پیش‌نیاز تمام دوره‌های CCNP در نظر گرفته شد.

دانلود کتاب CCNA 200-301 بخش اول

دانلود کتاب CCNA 200-301 بخش دوم

همه چیز درباره دوره CCNA

سرفصل‌های دوره CCNA 200-301