آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

VOIP چیست؟

VOIP چگونه کار می کند؟چگونه یک تماس تلفنی مبتنی بر VOIP داشته باشیم؟ VOIP چه مزایایی دارد؟ در دو دقیقه با سرویس VOIP آشنا شویم.

 

Firewall

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه