ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دپارتمان شبکه

دوره های CAMPTIAدوره های CAMPTIAدوره های مایکروسافتدوره های مایکروسافتدوره های سیسکودوره های سیسکودوره های لینوکسدوره های لینوکسدوره های میکروتیکدوره های میکروتیکدوره های هک و امنیتدوره های هک و امنیتدوره های VM Ware دوره های VM Ware کارگاه های عملیکارگاه های عملی


دپارتمان شبکه


دپارتمان شبکه و امنیت ایفل نت، در راستای آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی شبکه و امنیت اطلاعات شکل گرفته است. تمامی دوره هایی که در این دپارتمان تدریس می شوند بر اساس استانداردهای بین المللی بوده و هدف این دپارتمان بالا بردن سطح علمی و مهارت های تخصصی افراد در زمینه شبکه  و امنیت اطلاعات آن می باشد.

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه