آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

روز مهندس

روز مهندس در آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل نت به گونه ای دیگر برگزار شد. جمعی از دانشجویان پرانرژی ایفل نت این روز را در کنار استاد و همکلاسی های جشن گرفتند و لحظات خوشی را رقم زدند.

آموزش سوکت زنیدوره CCNA آبان 97

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه