ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره CCNA آبان 97

دوره CCNA اولین دوره و پیش نیاز سایر دوره های شرکت سیسکو می باشد. آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل دوره CCNA را به صورت کاملا عملی و در 50 ساعت برگزار می کند.


روز مهندس

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه