آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

شبکه » دوره های VM Ware » VCP 7.0

عنوان دوره VCP 7.0گروه آموزشیشبکه - دوره های VM Ware ساعات آموزش 40 ساعتشروع دوره1401/07/29شهریه دوره2600000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه09:30-14:30

مدرس دوره : مهندس مرتضی امیر جاهد

سرفصل‌های دوره VCP

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه