ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

شبکه » دوره های VM Ware »VCP 6.7

عنوان دورهVCP 6.7گروه آموزشیشبکه - دوره های VM Ware ساعات آموزش 40 ساعتشروع دوره1398/03/03شهریه دوره1080000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه15:00-20:00

مدرس دوره : مهندس بهادر آشوری

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه