آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

شبکه » دوره های هک و امنیت »CEH V.11

عنوان دورهCEH V.11گروه آموزشیشبکه - دوره های هک و امنیتساعات آموزش 40 ساعتشروع دوره1400/01/05شهریه دوره1100000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه10:00-17:00یکشنبه10:00-17:00دوشنبه10:00-17:00سه شنبه10:00-17:00چهارشنبه-پنج شنبه10:00-17:00جمعه10:00-17:00

مدرس دوره : مهندس کسری محمد علیخانی

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه