آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

شبکه » دوره های سیسکو »CCNP (Enterprise)

عنوان دورهCCNP (Enterprise)گروه آموزشیشبکه - دوره های سیسکوساعات آموزش 100 ساعتشروع دوره1399/04/12شهریه دوره2290000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه09:00-14:00جمعه-

مدرس دوره : استاد امیر مختاری

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه