ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس حسین قربانی

مهندس حسین قربانی

مدارک و سوابق بین المللی

- Cisco CCNP (R&S)

- Cisco CCNA (R&S)

- Cisco CCNA (Security)

- Microsoft MCITP 2008

- Linux LPIC-1

- VMware VCP

- Mikrotik MTCNA

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه