ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس سپهر زارع

مهندس سپهر زارع

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- Cisco CCNA (R&S)

- Microsoft  MCITP 2008

- Microsoft  MCSE 2012

- EC- Council CEH V.9

- Microsoft  TMG 2010

- Network +

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه