ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس جاوید زارع

مهندس جاوید زارع

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- Camptia Network +

- Camptia A+

- Microsoft MCITP 2008

- Microsoft MCSA 2012

- Microsoft MCSE 2012

- Cisco CCNA R&S

- EC-Council CEH V.9

- Kerio Control & Connect

- Mikrotik MTCNA

- VmWare VCP


ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه