آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

فارغ التحصیلان شاغل

دانشجویان ایفل نت طی گذراندن دوره های تخصصی شبکه، به درجه ای از مهارت و توانایی در این زمینه می رسند که طی مدت کوتاهی پس از اتمام دوره و یا در حین گذراندن دوره، سریعا وارد بازار کار دلخواه خویش می شوند.

گالری دانشجویان ایفل

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه