ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کتاب های هک و امنیت

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده بدانند ، نیز افزایش می یابد.

   
   

کتاب های مایکروسافتکتاب های مجازی سازی

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه