آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/04/18 شروع کلاس : 1400/04/18 شهریه دوره : 4,200,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/11/17 شروع کلاس : 1399/11/17 شهریه دوره : 3,150,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/08/16 شروع کلاس : 1399/08/16 شهریه دوره : 3,150,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/05/10 شروع کلاس : 1399/05/10 شهریه دوره : 3,150,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/24 شروع کلاس : 1398/12/02 شهریه دوره : 2,280,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه