آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های لینوکس

LPIC pack (1&2) 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/17 شروع کلاس : 1398/05/17 شهریه دوره : 1,560,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/08 شروع کلاس : 1396/11/08 شهریه دوره : 1,100,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/13 شروع کلاس : 1396/04/13 شهریه دوره : 1,100,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/14 شروع کلاس : 1395/11/14 شهریه دوره : 880,000 تومان LPIC -2 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/13 شروع کلاس : 1395/10/13 شهریه دوره : 880,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه