آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

آموزش سوکت زنی

یکی از مهمترین کارهای سخت افزاری شبکه، سوکت زدن کابل شبکه یا اتصال کانکتور RJ45 به کابل شبکه می باشد.برای این کار نیاز به کابل شبکه ازنوع Cat5 یا Cat6، سوکت یا کانکتورRJ45، روکش یا کاور سوکت RJ45، Stripper، آچار شبکه، تستر کابل شبکه می باشد.

معرفی آموزشگاه شبکه و امنیت ایفلروز مهندس

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه