ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

آموزش سوکت زنی

یکی از مهمترین کارهای سخت افزاری شبکه، سوکت زدن کابل شبکه یا اتصال کانکتور RJ45 به کابل شبکه می باشد.برای این کار نیاز به کابل شبکه ازنوع Cat5 یا Cat6، سوکت یا کانکتورRJ45، روکش یا کاور سوکت RJ45، Stripper، آچار شبکه، تستر کابل شبکه می باشد.

معرفی آموزشگاه شبکه و امنیت شبکه ایفل نت روز مهندس

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه