ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

شبکه » دوره های میکروتیک »MTCNA

عنوان دورهMTCNAگروه آموزشیشبکه - دوره های میکروتیکساعات آموزش 40 ساعتشروع دوره1395/01/28شهریه دوره690000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه09:00-12:00دوشنبه-سه شنبه09:00-12:00چهارشنبه-پنج شنبه09:00-12:00جمعه-

مدرس دوره : استاد امیر مختاری

آشنایی با دوره های میکروتیک

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه