ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

شبکه » دوره های سیسکو »(CCNP (R&S

عنوان دوره(CCNP (R&Sگروه آموزشیشبکه - دوره های سیسکوساعات آموزش 100 ساعتشروع دوره1397/04/14شهریه دوره2000000 تومانثبت نام دورهپایان مهلت ثبت نام

زمان تشکیل کلاس
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه09:00-14:00جمعه-

مدرس دوره : استاد امیر مختاری

آشنایی با دوره های سیسکو

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه