ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/10 شروع کلاس : 1398/04/10 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/28 شروع کلاس : 1398/03/28 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/20 شروع کلاس : 1398/03/20 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/09 شروع کلاس : 1398/03/09 شهریه دوره : 150,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه