ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/03 شروع کلاس : 1398/02/03 شهریه دوره : 150,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/19 شروع کلاس : 1398/01/19 شهریه دوره : 150,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/08 شروع کلاس : 1398/01/08 شهریه دوره : 150,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/12/28 شروع کلاس : 1397/12/28 شهریه دوره : 150,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه