ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/01/19 شروع کلاس : 1399/01/19 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/12/13 شروع کلاس : 1398/12/13 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/12/05 شروع کلاس : 1398/12/05 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/27 شروع کلاس : 1398/11/27 شهریه دوره : 150,000 تومان پروژه محور سیسکو 4 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/28 شروع کلاس : 1398/09/28 شهریه دوره : 68,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه