ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/09/16 شروع کلاس : 1397/09/16 شهریه دوره : 15,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/25 شروع کلاس : 1397/08/25 شهریه دوره : 15,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/03 شروع کلاس : 1397/08/03 شهریه دوره : 15,000 تومان کارگاه آشنایی با متدهای هک 2 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/08/26 شروع کلاس : 1395/08/26 شهریه دوره : 0 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه