ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/12/18 شروع کلاس : 1397/12/18 شهریه دوره : 150,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/29 شروع کلاس : 1397/11/29 شهریه دوره : 150,000 تومان کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/16 شروع کلاس : 1397/11/16 شهریه دوره : 150,000 تومان کارگاه آشنایی با متدهای هک 2 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/08/26 شروع کلاس : 1395/08/26 شهریه دوره : 0 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه