ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/10/07 شروع کلاس : 1398/10/07 شهریه دوره : 150,000 تومان پروژه محور سیسکو 4 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/28 شروع کلاس : 1398/09/28 شهریه دوره : 68,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/24 شروع کلاس : 1398/09/24 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/11 شروع کلاس : 1398/09/11 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/21 شروع کلاس : 1398/08/21 شهریه دوره : 150,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه