ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/07/30 شروع کلاس : 1398/07/30 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/07/23 شروع کلاس : 1398/07/23 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/07/15 شروع کلاس : 1398/07/15 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/07/04 شروع کلاس : 1398/07/04 شهریه دوره : 150,000 تومان پروژه محور سیسکو 4 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/10 شروع کلاس : 1398/05/10 شهریه دوره : 68,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه