ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

جامع هک و امنیت 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/21 شروع کلاس : 1398/09/21 شهریه دوره : 3,240,000 تومان Social Hacking 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/17 شروع کلاس : 1398/04/17 شهریه دوره : 438,000 تومان تست نفوذ وب 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/12/16 شروع کلاس : 1397/12/16 شهریه دوره : 1,100,000 تومان Social Hacking 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/27 شروع کلاس : 1397/11/27 شهریه دوره : 660,000 تومان CEH V.10 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/09/29 شروع کلاس : 1397/09/29 شهریه دوره : 1,100,000 تومان Kerio Control 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/30 شروع کلاس : 1397/05/31 شهریه دوره : 580,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه