آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

Sec 580 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/25 شروع کلاس : 1399/02/25 شهریه دوره : 900,000 تومان Kerio Control 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/01/09 شروع کلاس : 1399/01/09 شهریه دوره : 460,000 تومان PWK 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/12/01 شروع کلاس : 1398/12/01 شهریه دوره : 1,000,000 تومان جامع هک و امنیت 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/21 شروع کلاس : 1398/09/21 شهریه دوره : 3,240,000 تومان CEH V.10 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/21 شروع کلاس : 1398/09/21 شهریه دوره : 1,100,000 تومان Social Hacking 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/17 شروع کلاس : 1398/04/17 شهریه دوره : 438,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه