ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

تست نفوذ وب 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/12/16 شروع کلاس : 1397/12/16 شهریه دوره : 1,100,000 تومان Social Hacking 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/27 شروع کلاس : 1397/11/27 شهریه دوره : 660,000 تومان CEH V.10 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/09/29 شروع کلاس : 1397/09/29 شهریه دوره : 1,100,000 تومان Social Hacking 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/10 شروع کلاس : 1397/06/10 شهریه دوره : 660,000 تومان Kerio Control 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/30 شروع کلاس : 1397/05/31 شهریه دوره : 580,000 تومان CEH V 9.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/28 شروع کلاس : 1395/11/28 شهریه دوره : 860,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه