ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

Social Hacking 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/09/23 شروع کلاس : 1396/09/23 شهریه دوره : 690,000 تومان CEH V 9.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/28 شروع کلاس : 1395/11/28 شهریه دوره : 860,000 تومان CHFI 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/02 شروع کلاس : 1395/11/02 شهریه دوره : 710,000 تومان CEH V 9.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/26 شروع کلاس : 1395/10/26 شهریه دوره : 860,000 تومان CEH V 9.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/02 شروع کلاس : 1395/10/02 شهریه دوره : 860,000 تومان CEH V 9.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/01/27 شروع کلاس : 1395/02/03 شهریه دوره : 860,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه