آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های میکروتیک

MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/08 شروع کلاس : 1396/11/08 شهریه دوره : 890,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/22 شروع کلاس : 1396/04/22 شهریه دوره : 890,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/06 شروع کلاس : 1395/11/06 شهریه دوره : 690,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/02 شروع کلاس : 1395/10/02 شهریه دوره : 690,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/04/20 شروع کلاس : 1395/04/20 شهریه دوره : 690,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/02/05 شروع کلاس : 1395/02/05 شهریه دوره : 690,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/01/21 شروع کلاس : 1395/01/28 شهریه دوره : 690,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه