ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/19 شروع کلاس : 1397/11/19 شهریه دوره : 2,700,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/04 شروع کلاس : 1397/08/04 شهریه دوره : 2,700,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/29 شروع کلاس : 1397/04/29 شهریه دوره : 2,700,000 تومان MCSA 2016 140 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/26 شروع کلاس : 1396/11/26 شهریه دوره : 2,100,000 تومان MCSE 2012 220 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/07/28 شروع کلاس : 1396/07/28 شهریه دوره : 3,200,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه