ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/24 شروع کلاس : 1398/12/02 شهریه دوره : 2,280,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/17 شروع کلاس : 1398/08/17 شهریه دوره : 2,280,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/28 شروع کلاس : 1398/04/28 شهریه دوره : 2,280,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/19 شروع کلاس : 1397/11/26 شهریه دوره : 2,700,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/04 شروع کلاس : 1397/08/04 شهریه دوره : 2,700,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه