ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSA 2016 140 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/26 شروع کلاس : 1396/11/26 شهریه دوره : 2,100,000 تومان MCSE 2012 220 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/07/28 شروع کلاس : 1396/07/28 شهریه دوره : 3,200,000 تومان MCSE 2012 220 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/30 شروع کلاس : 1396/04/30 شهریه دوره : 3,200,000 تومان MCSE 2012 220 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/17 شروع کلاس : 1396/04/17 شهریه دوره : 3,200,000 تومان MCSA 2012 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/10 شروع کلاس : 1396/04/10 شهریه دوره : 1,800,000 تومان MCSE 2012 220 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/02/10 شروع کلاس : 1396/02/10 شهریه دوره : 3,200,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه