آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های لینوکس

LPIC pack (1&2) 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/11/14 شروع کلاس : 1401/11/14 شهریه دوره : 4,400,000 تومان (LPIC Pack (1&2 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/11/22 شروع کلاس : 1400/11/22 شهریه دوره : 3,150,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/13 شروع کلاس : 1396/04/13 شهریه دوره : 1,100,000 تومان LPIC -1 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/14 شروع کلاس : 1395/11/14 شهریه دوره : 880,000 تومان LPIC -2 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/13 شروع کلاس : 1395/10/13 شهریه دوره : 880,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه