ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA (200-301) 55 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/30 شروع کلاس : 1399/04/30 شهریه دوره : 1,050,000 تومان CCNP (Enterprise) 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/12 شروع کلاس : 1399/04/12 شهریه دوره : 2,290,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/24 شروع کلاس : 1398/11/24 شهریه دوره : 840,000 تومان (CCNP (R&S 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/17 شروع کلاس : 1398/11/17 شهریه دوره : 1,680,000 تومان (CCNP (R&S 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/23 شروع کلاس : 1398/08/23 شهریه دوره : 1,680,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/16 شروع کلاس : 1398/08/16 شهریه دوره : 840,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه