ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس رضا برزگر

مهندس رضا برزگر

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی


- Microsoft MCSE 2012

- Microsoft MCITP 2008

- Cisco CCNP(R&S)

- Cisco CCNA(R&S)

- Cisco CCNA Security

- VMware VCP

- Linux LPIC-1

- Mikrotik MTCNA

- EC- Council CEH v.8

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه