ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس بهادر آشوری

مهندس بهادر آشوری

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

Cisco CCNA (R&S) -

Microsoft MCITP 2008 -

Microsoft MCSE 2012 -

Microsoft TMG 2010-

EC-Council CEH V.6 -

VMware VCP -


ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه