ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس مجید برکاتی

مهندس مجید برکاتی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- Mikrotik  MTCNA

- Mikrotik  MTCRE

- Mikrotik  MTCWE

- Mikrotik  MTCUME

- Mikrotik  MTCTCE

- Mikrotik  Trainer

- Voip MITEL:XiRA

- Linux  Essential

- Linux  LPIC-1

- Cisco  CCNA (R&S)

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه