ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس احسان نیک آور

مهندس احسان نیک آور

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- EC-Council CEH V.9

- EC-Council CHFI V.9

- EC-Council ECSA V.9

- Offensive-Security PWK

- Linux RHCSA

- Cisco CCNA (R&S)

- Microsoft MCITP 2008

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه