ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس آزاد پورحسن

مهندس آزاد پورحسن

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- Network +

-Cisco  CCNA (R&S)

-Cisco  CCNP SWITCH

- Cisco QOS

- Security +

- EC-Council CEH  V.8

- FortiGate

- Juniper SRX (JNCIA, JNCIS)

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه