ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس علی مردانی

مهندس علی مردانی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- Cisco CCNA (R&S)

-Cisco CCNP (R&S)

- Microsoft  MCSE 2003

- Microsoft  MCITP  2008

- Microsoft  MCSE 2012

- Network +

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه