ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس امیر رسولی

مهندس امیر رسولی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی

- Cisco  CCNA (R&S)

-  Cisco CCNP (R&S)

- Cisco  CCNA Security

-  Cisco CCNP Security

- Linux  LPIC-1

- Linux   LPIC-2

- EC-Council CEH V8.0

- EC-Council CHFI

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه