ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس رضا گنجی

مهندس رضا گنجی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی

(Cisco CCNA (R&S -
(Cisco CCNP (R&S -
(Cisco CCNP (SP -
(Cisco CCIP (SP -
(Cisco CCIE (R&S -
JNCIA -
JNCIS -
ITILv.2 -
 

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه