ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس مجید محمدرشیدی

مهندس مجید محمدرشیدی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی

(Cisco CCNA (R&S -
(Linux LPIC-1 -
KNX -
Cisco CCNA Security -
Cisco CCNP security -
EC- Council CEH V.8 -
EC-Council CHFI -
Linux RHCSA -
 

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه