ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

ثبت نام

عنوان دوره : (CCNP (R&S

گروه آموزشی : شبکه - دوره های سیسکو

شهریه دوره : 1,680,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه